Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
 

 
 

AS Rakvere Vesi tegutseb iseseisva aktsiaseltsina alates 1997.aastast. Seltsi omanikeks on 75,7%ga Rakvere linn, 13,2%ga Rakvere vald ja 11,1%ga Sõmeru vald. Selts  osutab  ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuseid Rakvere linnas ja selle lähiümbruse külades ning Sõmeru, Näpi, Uhtna ja Lepna alevikes. Puhas vesi jõuab Rakvere linna ja lähiümbruse tarbijateni 2001. aastal valminud Veetöötlusjaamast ja piirkonna  reoveed puhastatakse Tõrremäe külas asuvas Reoveepuhastis. Lisaks eelpoolnimetatud rajatistele kuulub vee-ettevõtte haldusalasse 3 lokaalset veetöötlusjaama, 2 lokaalset reoveepuhastit, 1 rõhutõstepumpla,  14 puurkaevu , 22  reoveepumplat, 119 km veetorustikke, 132 km kanalisatsioonitorustikke ning 9 km sademeveetorustikke. Seltsil on ca 2500 juriidilisest ja füüsilisest isikust klienti, ettevõte annab tööd 14 inimesele. 


Liitu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga

Teatame, et AS Rakvere Vesi lõpetab alates 01.01.2016 sularahamaksete vastuvõtmise aadressil Tallinna 5a Rakveres. Arveid vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest saab sularahas tasuda alates 01.01.2016 AS Eesti Post postkontorites Rakvere Kroonikeskuses ja Põhjakeskuses ning aadressidel Mäe tn 4-1 Sõmeru alevikus ja Nooruse tn 7- 5 Uhtna alevikus. Postkontoris maksmisel teenustasu ei kaasne. Vabandame tekkivate ebamugavuste pärast.

 

 
 
08-03-2016
l
AS Rakvere Vesi viis SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuse abiga ellu veemajandusprojekti "Lääne-Virumaa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi hooldamise seadmete, vahendite ja eriotstarbelise sõiduki soetamine"
29-12-2015
l
Austatud Ubja küla elanikud ja ettevõtted
 
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317